Wykorzystanie strategii innowacyjnych opartych na kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w procesie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa – na przykładzie przedsiębiorstw z grupy MŚP z branży przemysłu metalowego

Autor

  • Danuta Janczewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Katedra Marketingu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.5.13

Słowa kluczowe:

strategia, innowacja, społeczeństwo informacyjne, przemysł, metalowy, MŚP

Abstrakt

One of the main goals of building the Knowledge Based Economy is building the informationsociety. The innovations have a strong influence on this process - especially for companiesthat operate in most competitive environments. The factors improved the innovativeness insmall companies (SME) should be explicitly accented. The example of steel industry let usidentify the elements comprise the forming the information society. Then we are able to makeinnovation strategy to improve the competitiveness of the companies.

Bibliografia

Białoń L., Janczewska D., Wiedzochłonność procesów innowacyjnych w przemyśle polskim w latach 1997–2004, „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego”, 2/2007.

Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Raport, KBN, Ministerstwo Łączności, Warszawa 2000.

Communication from the Commission – Information Society, http://ec.europa.eu

Janczewska D., Podnoszenie konkurencyjności firm z grupy MŚP w branży konstrukcji spawanych, „Stal, Metale & Nowe Technologie”, 11–12/2008.

Human Development Report 1990,1995, 2000, UNDP, Oxford University Press, Oxford 2001.

Information Society Statistics – European Statistics Enterprises and the information Society, http://epp.eurostat.ec.europa.eu 7. Michalkiewicz A., Rozwój społeczeństwa informacyjnego, „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”, 3–4/2002.

Nauka i technika w Polsce w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.

Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 r., E. Wojnicka (red.), Wyd. PARP, Warszawa 2006.

Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, Raport o rozwoju społecznym, Raport Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP, Warszawa 2002.

Rynek konstrukcji stalowych w Polsce. Konstrukcje stalowe, „Branżowy Informator Gospodarczy”, Warszawa, 10.12.2007 r.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce, GUS, Warszawa 2008.

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnej w przedsiębiorstwach w 2007 r., GUS, Materiały publikowane z konferencji prasowej 26.11.2007 r.

Pobrania

Opublikowane

2009-01-01

Jak cytować

Janczewska, D. (2009). Wykorzystanie strategii innowacyjnych opartych na kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w procesie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa – na przykładzie przedsiębiorstw z grupy MŚP z branży przemysłu metalowego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 155–164. https://doi.org/10.24917/20833296.5.13

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>