Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego

Autor

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.5.1

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość, społeczeństwo informacyjne

Abstrakt

There is assumption in the paper that in the new phase of social development new qualitativefactors - the development of technology, the qualitative growth of human capital, newinstruments for stimulate the development, and the efficiency of public organizations - playthe more important role. In this context the attempt was made to mark out the responsibility ofthe entrepreneurship for forming the information society.

Bibliografia

Droga Polski do roku 2025, 2005, PAN Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa.

Gospodarka oparta na wiedzy, wyzwanie dla Polski XXI wieku, 2001, A. Kukliński (red.), Komitet Badań Naukowych, Warszawa.

Nauka–Technologia–Gospodarka, 2005, A. Kukliński (red.), Komitet Badań Naukowych, Warszawa.

Rachwał T., 2008, Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, 11/2008, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii AP w Krakowie, Warszawa –Kraków, s. 53–85.

Zioło Z., 1985, Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego w przestrzeni geograficznej [w:] Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Z. Zioło (red.), „Materiały i Sprawozdania”, z. 16, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Kraków, s. 8–24.

Zioło Z., 1994, Zmiany otoczenia przedsiębiorstw przemysłowych w nowych warunkach gospodarowania [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, Z. Zioło (red.), „Materiały i Sprawozdania”, z. 28, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Kraków, s. 13–21.

Zioło Z., 2009, Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie [w:] Wpływ globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, 12/2009, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii UP w Krakowie, Warszawa –Kraków, s. 12–31.

Pobrania

Opublikowane

2009-01-01

Jak cytować

Zioło, Z. (2009). Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 10–18. https://doi.org/10.24917/20833296.5.1

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>