Możliwości i ograniczenia przedsiębiorczości w kontekście zwalczania wykluczenia społecznego

Autor

  • Agnieszka Żur Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.23

Słowa kluczowe:

inkluzja społeczna, przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo społeczne, wykluczenie społeczne

Abstrakt

Artykuł przedstawia przedsiębiorczość jako realną odpowiedź na narastające problemy społeczne, w szczególności lokalne, związane z wykluczeniem społecznym jednostek i grup. Ma charakter eksploracyjno-analityczny i oparty jest na przeglądzie literatury tematu, jak również na analizie istniejących rozwiązań praktycznych na styku przedsiębiorczości społecznej i wykluczenia społecznego. Opracowanie sugeruje, że przedsiębiorczość może być ścieżką wyjścia z zamkniętego obszaru wykluczenia społecznego, jeśli przedsiębiorca podejmie wysiłek działań przedsiębiorczych w tym obszarze. Aby tak się stało, musi on zidentyfikować okazję przedsiębiorczą, która staje się punktem wyjścia do działań przedsiębiorczych w ramach samozatrudnienia, przedsiębiorczości komercyjnej bądź też przedsiębiorczości społecznej. Wykluczenie społeczne może stanowić zatem punkt wyjścia do okazji przedsiębiorczej. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że jest ukrytym źródłem cennych zasobów ludzkich, kompetencji, talentów i pracy. Wnioski końcowe opracowania prezentują potencjalne ścieżki wyjścia z obszaru wykluczenia społecznego przez przedsiębiorczość oraz przedstawiają przewagę ścieżek opartych na przedsiębiorczości nad rozwiązaniami związanymi z pomocą państwa lub organizacji charytatywnych

Biogram autora

Agnieszka Żur - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Agnieszka Żur, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwentka, a następnie pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorka publikacji z zakresu przedsiębiorczości organizacyjnej oraz przedsiębiorczości społecznej. Zainteresowania badawcze: przedsiębiorczość społeczna, metodyka nauczania. Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu przedsiębiorczości i zarządzania. Certyfikowany trener oraz tutor akademicki (w systemie OxCam). Specjalista w zakresie aktywnych metod nauczania na uczelniach wyższych. Członek Academy of Management od 2010 r. Gościnne wykłady m.in. dla Grand Valley State University (Grand Rapids, USA), Western Michigan University (Kalamazoo, USA), Durham University i Luton University (Wielka Brytania), Sodertorn University (Sztokholm, Szwecja).

Bibliografia

Austin, J., Stevenson, H. i Wei-Skillern J. (2006). Social and commercial entrepreneurship: same, different, or both?. Entrepreneurship theory and practice, 30(1), 1–22.

Blackburn, R. i Ram, M. (2006). Fix or fixation? The contributions and limitations of entrepreneurship and small firms to combating social exclusion. Entrepreneurship and Regional Development, 18(1), 73–89.

Casson, M. (1982). The entrepreneur: An economic theory. Rowman & Littlefield.

Dess, J.G. (2007). Taking Social Entrepreneurship seriously, Society, 44(3), 24–33.

Dieckhoff, M., Gallie, D. (2007). The renewed Lisbon Strategy and social exclusion policy. Industrial Relations Journal, 38(6), 480–502.

Drucker, P.F. (1985). Entrepreneurial strategies. California Management Review (pre-1986), 27(000002).

Eitzen, D. S., Zinn, M.B., Eitzen Smith, K. (2012). Social problems, Allyn&Bacon.

Eckhardt, J.T., Shane, S. (2003). Opportunities and entrepreneurship. Journal of management, 29(3), 333–349.

European Commission Entrepreneurship Action Plan (2004). Brussels: Commission of the European Communities.

Hall, J., Matos, S., Sheehan, L., Silvestre, B. (2012). Entrepreneurship and Innovation at the base of the pyramid: a recipe for inclusive growth or social exclusion?. Journal of Management Studies, 49(4), 786–812.

Konda, I., Starc, J., Rodica, B. (2015). Social challenges are opportunities for sustainable development: tracing impacts of social entrepreneurship through innovations and value creation. Ekonomske Teme, 53(2), 215–233.

Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management science, 29(7), 770–791.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. (2003). Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, Warszawa.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2013). Krajowy Program Przeciwdziałaniu Ubostwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy Wymiar Aktywnej Integracji, Warszawa.

Prahalad, C. (2007). The fortune at the bottom of the pyramid: eradicating poverty through profits, Upper Saddle River, New York.

Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: PWN.

Shane, S., Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research, Academy of management review, 25(1), 217–226.

Skillen, J., Austin, J., Stevenson, H. (2007). Entrepreneurship in the social sector, Sage Publications.

Stevenson, H., Jarrillo-Mossi. J.C. (1986). Preserving entrepreneurship as companies grow. Journal of Business Strategy, 7(1), 10–23.

Stevenson, H. i. Jarillo, J.C. (1990). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management. Strategic management journal, 11(5), 17–27.

Stryjan, J. (2004). The Practice of Social Entrepreneurship. W: J. Tragalski (red.) Entrepreneurship, Employment and Beyond, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Akademicznego w Krakowie.

Szarfenberg, R. (2006). Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej.

Szopa, B., Szopa, A. (2011). Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne. Zeszyty Naukowe, 11, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Pobrania

Opublikowane

2016-10-02

Jak cytować

Żur, A. (2016). Możliwości i ograniczenia przedsiębiorczości w kontekście zwalczania wykluczenia społecznego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 315–325. https://doi.org/10.24917/20833296.12.23