Rola Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

Autor

  • Krystian Sowislok Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Zabrzu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.9

Słowa kluczowe:

działalność gospodarcza, lokalny biznes, rozwój przedsiębiorczości, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Abstrakt

Jak wynika z badań, Polacy na tle mieszkańców innych krajow Unii Europejskiej są uważani za naród przedsiębiorczy. W Europie więcej firm funkcjonuje tylko w tak dużych krajach, jak Hiszpania, Włochy, Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, jednak w przeliczeniu liczby firm na 1000 mieszkańców Polska wyprzedza już Niemcy, Francję i Wielką Brytanię. Aby ta przedsiębiorczość była dobrze wykorzystana, muszą być stworzone przyjazne warunki zarówno dla prowadzących, jak i zakładających działalność gospodarczą w naszym kraju. W Zabrzu władze miejskie podjęły próbę niestandardowego rozwiązania w zakresie obsługi przedsiębiorców i osób zainteresowanych założeniem swojej firmy. W dniu 1 stycznia 2013 roku powstało, jako wydział Urzędu Miejskiego, Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, które m.in. zajmuje się rejestracją podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, doradztwem, szkoleniami i edukacją młodzieży z zakresu przedsiębiorczości. Centrum podpisało partnerskie umowy z zabrzańskim Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędem Pracy i Urzędem Skarbowym. Dzięki temu w mieście zostały stworzone warunki dające możliwość załatwienia w jednym miejscu, w jak najkrótszym czasie, wszystkich formalności związanych z prowadzoną działalnością oraz zarejestrowaniem nowej firmy. Działania centrum służą: podnoszeniu konkurencyjności zabrzańskiej gospodarki przez rozwój sektora MŚP, wspieraniu aktywności gospodarczej lokalnego biznesu, propagowaniu idei zakładania własnej działalności gospodarczej,  wspieraniu rozwoju innowacyjnych firm. Celem niniejszego artykułu jest zapoznanie z ofertą Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ocena ponad dwuipółletniej działalności tego niestandardowego przedsięwzięcia władz samorządowych w Zabrzu oraz odpowiedzi na pytania: Jak zmieniła się obsługa przyszłych przedsiębiorców w Zabrzu? Czy działania wymienione wyżej są wystarczające, aby przedsiębiorczość Polaków mogła być wykorzystana w Polsce? Jakie przedsięwzięcia rozwijające postawy przedsiębiorcze, również wśród młodzieży, organizuje Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości?

Biogram autora

Krystian Sowislok - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Zabrzu

Krystian Sowislok, mgr inż., nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa w zabrzańskich szkołach. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, studia magisterskie uzupełniające na kierunku politologia ze specjalizacją administracja publiczna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, studia podyplomowe, m.in. zarządzanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wśród jego zainteresowań szczególne miejsce zajmuje badanie postaw przedsiębiorczych młodzieży oraz rozwój przedsiębiorczości na poziomie lokalnym.

Bibliografia

Chaber, P. (2015, 14 września). Raport Doing Business 2015: Polska na 32 miejscu pod względem przyjaznego otoczeniu dla przedsiębiorczości. Pozyskano z: http://www http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=9E80B6D52C5E4650AAE6EA2165FA85DF

Doing Business w Polsce 2015. (2015). Washington, DC: World Bank.

Hurkała, T. (2015, 13 września).Jesteśmy przedsiębiorczy z natury i z konieczności. Pozyskano z: http://www.zielonysztandar.com.pl/2013/08/jestesmy-przedsiebiorczy-z-natury-i-z-koniecznosci/

Sprawozdanie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014.Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. (2015, 10 września).

Fotografie. Pozyskano z: http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/urzad/wydzialy/zabrzanskie-centrum-rozwoju-przedsiebiorczosc

Pobrania

Opublikowane

2016-10-01

Jak cytować

Sowislok, K. (2016). Rola Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 123–133. https://doi.org/10.24917/20833296.12.9