Przedsiębiorczość ekologiczna a rozwój lokalny

Autor

  • Marian Huczek Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Politologii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.6.20

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość ekologiczna, rozwój lokalny

Abstrakt

The article presents the relationship between ecological entrepreneurship and local development. The term entrepreneurship (including the ecological one) is discussed in the article aswell as the conditions of its growth. Furthermore, the ecological entrepreneurship of business, public and social organizations working in a local commune is defined. Also, the natural environmentprotection issues in the system of entrepreneurship management of a commune isdiscussed.

Bibliografia

Bojewska B., 2002, Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych przedsiębiorstw [w:] Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, uwarunkowania europejskie, red. M. Strużycki, Wyd.Difin, Warszawa, s. 111.

Bratnicki M., Konfiguracyjne ujęcie przedsiębiorczości organizacyjnej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 6/2008, s. 17–22.

Chodyński A., 2009, Przedsiębiorczość ekologiczna a rozwój przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji”, nr 2, s. 34.

Gajdzik B., 2008, Rynkowy kontekst zarządzania gminą, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice, s. 37.

Grzegorzewska-Mischka E., Wyrzykowski W., 2009, Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, Oficyna Wyd. Bookmarket VM Media Sp. z o.o., Gdańsk, s. 7.

Huczek M., 1996, Czynniki wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa, Wyd. BJT, Bielsko-Biała, s. 34–38.

Huczek M., 2007, Jakość środowiska lokalnego w rozwoju przedsiębiorczości i kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw [w:] Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania, red. A. Chodyński, Wyd. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne AFM, Kraków.

Huczek M., 2008, Czynnik ekologiczny w zarządzaniu lokalnym [w:] Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów, red. A. Chodyński, Wyd. Krakowska Szkoła Wyższa, s. 188.

Kaczmarek G., 2005, Czy strategie rozwoju lokalnego są strategiami zrównoważonego rozwoju? [w:] Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz, s. 171–180.

Klasik A., 2006, Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.

Kobyłko G., 2000, Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 73.

Kogut-Jaworska M., 2008, Instrumenty interwecjonalizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Wyd. Cedetu, Warszawa, s. 9–11.

Kosiedowski W., 2005, Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Dom Organizatora, Toruń, s. 21.

Kraśnicka T., 2002, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wyd.AE w Katowicach, Katowice, s. 115.

Ochojski A., Szczupak B., Zieliński T., 2006, Regionalne środowiska przedsiębiorczości. Problematyka badawcza [w:] Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, red. A. Klasik, Wyd.AE w Katowicach, Katowice.

Poskrobko B., 1998, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa, s. 344.

Potoczek A., 2001, Programowanie rozwoju lokalnego i regionalnego jako zadanie samorządu terytorialnego [w:] Stymulowanie rozwoju lokalnego – perspektywa społeczna i organizacyjna, red. A.Potoczek, Regionalny Ośrodek Studiów Ochrony Środowiska Kulturowego, Toruń, s. 10.

Skolimowski H., 1993, Filozofia żyjąca: ekofilozofia jako drzewo życia, Pusty Obłok, Warszawa, s. 52.

Stead J.G., Stead E., 2000, Eco-Enterprise Strategy: Standing for Sustainability, „Journal of Business Ethics”, vol. 24, No 4, s. 313–329.

Szczupak B., Czornik M., 2001, Środowisko przedsiębiorczości a konkurencyjność miasta [w:] Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, red. A. Klasik, AE w Katowicach, Katowice, s. 133.

Żemigała M., 2007, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków, s. 73.

Pobrania

Opublikowane

2010-01-01

Jak cytować

Huczek, M. (2010). Przedsiębiorczość ekologiczna a rozwój lokalny. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 271–279. https://doi.org/10.24917/20833296.6.20