Aktywność ekonomiczna przedsiębiorstw małej i średniej skali w Polsce

Autor

  • Paulina Filip Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.6.10

Słowa kluczowe:

MŚP, Polska

Abstrakt

SME sector in the polish market economy and in another countries are growing rapidly last times.Small and medium-sized enterprises are a valuable resource for countries with developedmarket economy. They have importance role in the Polish economy and a great influence fortheir development. The development of this sector is related to the numerous circumstanceslike the development of national economy, economy structure and conditions, financial stateand local governments as well economic policies. The researches in this area should know allthe circumstances, to eliminate their negative impact and get propositions to economic policy,which allows eliminating these barriers.The analysis of small and medium businesses, which will be presented in the article wascarried out for the period 1994-2007.The analyses were based of statistical data obtained fromCSO. Based on these data have been done analysis of small and medium businesses. In thearticle has shown the level of investment expenditures, economic and financial results MSP’sector in last years received positive indicator as the results of own activity.

Bibliografia

Alińska A., Latoszek E., 2008, Finansowanie MŚP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Bednarczyk M. (red.), 2004, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, wyd.AE w Krakowie, Kraków.

Dominiak P., 2005, Sektor MŚP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa.

Gołębiowski G., Tłaczała A., 2005, Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Warszawa.

Harmgardt W., Tiedtke J., 1992, Inwestycje i finansowanie, Die Akademie, Bad Harzburg.

Janiuk I., 2004, Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Warszawa.

Monitoring kondycji sektora MŚP, 2008, Polska Konfederacja Pracodawców Polskich Lewiatan, Warszawa.

Roszkowska S., 2004, Inwestycje a wzrost gospodarczy w krajach OECD, „Gospodarka Narodowa”, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych nr 155/156–160, Warszawa.

Safin K. (red.), 2008, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.

Strużycki M. (red. nauk.), 2004, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa.

Waniak-Michalak H., 2007, Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Kraków.

Żołnierski A., Zadura P., Lichota R., 2008, Raport o stanie sektora MŚP w Polsce w latach 2006–2007, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2010-01-01

Jak cytować

Filip, P. (2010). Aktywność ekonomiczna przedsiębiorstw małej i średniej skali w Polsce. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 128–140. https://doi.org/10.24917/20833296.6.10