Wpływ inwestycji zagranicznych na kształtowanie luki technologicznej w polskich przedsiębiorstwach w branży konstrukcji spawanych w procesie integracji europejskiej

Autor

  • Danuta Janczewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Katedra Marketingu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.6.6

Słowa kluczowe:

FDI, Inwestycje zagraniczne, luka technologiczna, UE

Abstrakt

The Lisbon Strategy, and building of the KBE (Knowledge Based Economy) - make faster the changes of technological systems, social and economy - on level of countries, or regions and companies. The especially accents there are into innovations, the knowledge values and co-operations, into R&D connected with economy. The main goal is to modernize technology, management and organization, environment and other areas of activity of enterprises. After year 2004 - during the integration process with EU there are the advantageous terms of approach to knowledge, technology and wide understanding innovations - by participation in EU Programs and higher level of FDI. The research of Polish steel branch show that foreign companies are more interested in innovations and going to stable lifting the knowledge and skills than polish companies. This phenomenon causes the creation of technological gap between enterprises in the same branch, and also between the different countries - for example nations belonged to „old EU” and new one countries.

Bibliografia

Białoń L., Janczewska D., 2004, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce – marketingowe metody oceny z perspektywy sektora, Wyd. Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa.

Białoń L., Janczewska D., 2004, Procesy innowacyjne w polskim sektorze słodyczy jako efekt BIZ, „Procesy innowacyjne w polskim sektorze słodyczy jako efekt BIZ”, nr 2, s. 61.

Błuszkowski J., Garlicki J., 1997, Inwestorzy zagraniczni w Polsce – Raport z badania opinii inwestorów zagranicznych o społecznych i ekonomicznych warunkach działalności w Polsce, PAIZ, Warszawa.

Bouekkire R., Martinez B., 2001, Technology and option capital maintenance in the technological gap, Disscussion Papers (IRES) No 2001033, Universite Catholique de Louvain.

Daszkiewicz N., 2003, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Dunning J.H., 1993, Multinational Enterprises and The Global Economy, Addison–Wesley Publishers Ltd., Workingham – London.

Glass A.J., Saggi K., 2007, The Role of Direct Investment in International Technology Transfer, International Handbook of Development Economics, India.

Grudzewski W.M., Hejduk I., 2004, Opóźnienia technologiczne wybranych dziedzin przemysłu w Polsce, SGH, Warszawa.

Jakubiak M., 2002, Transfer wiedzy i innowacji do Polski, rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wymiany handlowej, „Zeszyty BRE Bank – CASE”, nr 62, Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, Warszawa, s. 43.

Janczewska D., 2008, Podnoszenie konkurencyjności firm z grupy MŚP w branży konstrukcji spawanych – dwumiesięcznik „STAL – Metale & Nowe technologie”, nr 11–12 (XI), 2008, s. 21.

Olesiński Z. (red.), 1998, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa.

Talar S., 2007, Rola czynników niematerialnych w rozwoju polskiej gospodarki na przykładzie przemysłu [w:] Piech K. i Skrzypek E. (red.), Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.

Umiński S., 2002, Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Weresa M., 2002, Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego – doświadczenia Polski, „Zeszyty BRE Bank – CASE”, nr 62, Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, Warszawa, s. 7.

Witkowska J., 1999, Motywy inwestowania firm europejskich w Polsce. Rola procesów integracyjnych, „Studia Europejskie”, nr 1, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 53.

Witkowska J., 2000, Rynek technologii w Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 4, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 28.

Wysokińska Z., 2002, Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu towarami, „Studia Europejskie”, nr 1, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 127.

Pobrania

Opublikowane

2010-01-01

Jak cytować

Janczewska, D. (2010). Wpływ inwestycji zagranicznych na kształtowanie luki technologicznej w polskich przedsiębiorstwach w branży konstrukcji spawanych w procesie integracji europejskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 78–91. https://doi.org/10.24917/20833296.6.6

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>