Zmiany potencjału korporacji informatycznych w Unii Europejskiej w latach 2004–2008

Autor

  • Wioletta Kilar Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.6.4

Słowa kluczowe:

korporacje informatyczne, UE, potencjał

Abstrakt

The article presents a study of major IT corporations whose management authorities are based in EU member states. Its objective is to identify changes in the economic potential of the corporations in years 2004-2008 as well as factors which determine geographical distribution of IT corporations within the European Union. In order to prove the thesis and the objective, the following determining features have been used: changes in the potential of IT companies (number of companies, as well as the value of assets and market value), scope of company business operations (sales value), effectiveness of their operations (financial profit/loss figure) as well as correspondence between the type of operations and the performance of relevant corporations.

Bibliografia

Borowiec M., 2008, Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy (red. Z. Zioło i T. Rachwał), „Przedsiębiorczość – Edukacja” nr 4, wydawnictwo Nowa Era i Zakład Przedsiębiorczości Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 24–36.

Borowiec M., Dorocki S., Jenner B., Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / Functions of industry in the developing of an information society, red. Z. Zioło i T. Rachwał, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 95–109.

Dorocki S., 2008, Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach strategii lizbońskiej na przykładzie Francji [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy (red. Z. Zioło i T. Rachwał), „Przedsiębiorczość – Edukacja” nr 4, wydawnictwo Nowa Era i Zakład Przedsiębiorczości Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 176–184.

Kilar W., 2009, Koncentracja przestrzenna światowych firm informatycznych [w:] Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych (red. Z. Zioło i T. Rachwał), „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 12, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 97–108.

Rachwał T., Wiederman K., Kilar T., 2009, Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej [w:] Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia / Problems in the formation of industrial spatial structures and their surrounding, red. Z. Zioło i T. Rachwał, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 14, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 31–42.

Wajda E., 2006, Rozwój i struktura przestrzenna działalności Nokii w latach 1997–2003 [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło i T. Rachwał, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 8, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa– Kraków s. 219–240.

Zioło Z., 2004, Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu [w:] Przemiany struktur przemysłowych, red. Z. Zioło i Z. Makieła, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 7, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 97–106.

Zioło Z., 2009, Rola przemysłu w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / Functions of industry in the developing of an information society, red. Z. Zioło i T. Rachwał, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 11–20.

Zimny Z., 2007, Rola korporacji transnarodowych (KTN) w rywalizacji i współpracy Unii Europejskiej w świecie.

http://alcatel-lucent.com/

http://www.nokia.pl/

Pobrania

Opublikowane

2010-01-01

Jak cytować

Kilar, W. (2010). Zmiany potencjału korporacji informatycznych w Unii Europejskiej w latach 2004–2008. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 49–66. https://doi.org/10.24917/20833296.6.4

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>