Udział biur informacji gospodarczej w systemie wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych dłużników

Autor

  • Paweł Nowak Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.14.17

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, ochrona dłużnika, ochrona wierzyciela, rejestry kredytowe, wiarygodność finansowa

Abstrakt

Warunkiem rozwoju rynku finansowego jest istnienie efektywnego systemu wymiany informacji o zobowiązanych finansowych jego uczestników. System ten tworzą biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej. Bez baz danych o zobowiązaniach finansowych banki i inni wierzyciele nie są w stanie przeprowadzić oceny zdolności płatniczej klientów. Istnienie efektywnego systemu rejestrów finansowych obniża cenę kredytu, podnosi trafność decyzji finansowych i ogranicza zjawisko nadmiernego zadłużenia gospodarstw domowych. Ocena systemu wymiany informacji opiera się na ilości i jakości zapisów oraz dostępności użytkowników do informacji. Celem niniejszego artykułu jest analiza działalności biur informacji gospodarczej w ramach systemu wymiany informacji o  zobowiązaniach finansowych dłużników. Artykuł koncentruje się na ocenie aktualnej działalności biur z punktu widzenia zapewniania ochrony interesów wierzycieli i dłużników. Ocena poziomu bezpieczeństwa została przeprowadzona w kontekście zmian wprowadzonych Ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r., poz. 933). Wnioski zawarte w artykule określają wpływ nowych regulacji na poziom bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz wynikające z tych zmian konsekwencje dla podmiotów gospodarczych. W zakończeniu znalazły się rekomendacje dotyczące dalszych rozwiązań podnoszących poziom zaufania i bezpieczeństwa w stosunkach gospodarczych.

Biogram autora

Paweł Nowak - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Paweł Nowak, dr, ekonomista, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zainteresowania naukowe: mikro- i makroekonomia bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, ochrona konsumenta. Autor publikacji naukowych z zakresu ekonomii, prawa i finansów.

Bibliografia

Akerlof, G.A. (1970). The Market for „Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly Journal of Economic, 84, 488–500.

Białek, T. (2011). Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Bieć, A. (2012). Rejestry kredytowe. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Big Infomonitor: 48% firm dostaje zapłatę z ponad 60 dniowym opóźnieniem. (2017, 10 września). Pozyskano z: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/big-infomonitor-48-proc-firm-dostaje-zaplate -z-ponad-60-dniowym-opoznieniem/qxrw68

Brown, M., Jappelli, T., Pagano, M. (2007). Information Sharing and Credit Market Performance: FirmLevel Evidence from Transition Countries. CSEF Working Paper, 178, 1–42.

Girault, M.G., Hwang, J. (2010). Public Credit Registries as a Tool for Bank Regulation and Supervision. Research Working Paper, 5489.

Jak sprawdzić swoją historię kredytową? (2017, 15 września). Pozyskano z: https://kapitalni.org/pl/artykuly/jak-sprawdzic-swoja-historie-platnicza-i-kredytowa,73,146

Jappelli, T., Pagano, M. (2005). Role and Effects of Credit Information Sharing, Centre for Studies in Economics and Finance. CSEF Working Paper, 136, 1–32.

Kuchciak, I. (2015). Informacje z mediów społecznościowych we wspomaganiu oceny zdolności kredytowej. Bezpieczny Bank, 1(58), 127–129.

Kurklińki, L., Markowski, K. (2012). Systemy wymiany informacji kredytowej – Doświadczenia polskie i europejskie. Warszawa: Biuro Informacji Kredytowej SA.

Lissowska, M. (2010). Polityka konsumencka – podstawy teoretyczne, cele i narzędzia. Gospodarka Narodowa, 10, 57–77.

Nowak, P. (2003). Ochrona konsumenta w warunkach asymetrii informacji. Zeszyty Naukowe AE, 594, 91–100.

Nowak, P. (2016). Bezpieczeństwo ekonomiczne konsumenta na rynku usług finansowych. W: A. Piędel, J. Pomiankiewicz, A. Żebrowski (red.), Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa. Nisko: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Nisku, 332–340.

Nowelizacja ustawy o BIG-ach to bardzo dobra zmiana. (2017, 15 września). Pozyskano z: https://krd.pl/ Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2016/Nowelizacja-ustawy-o-BIG-ach-to-bardzo-dobrazmiana

Pobrania

Opublikowane

2018-12-25

Jak cytować

Nowak, P. (2018). Udział biur informacji gospodarczej w systemie wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych dłużników. Przedsiębiorczość - Edukacja, 14, 234–242. https://doi.org/10.24917/20833296.14.17