Postawy i umiejętności interpersonalne studentów wobec roli przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej

Autor

  • Bożena Wójtowicz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.10.25

Słowa kluczowe:

gospodarka rynkowa, innowacja, postawa przedsiębiorcza, przedsiębiorczość

Abstrakt

Ważną rolę we współczesnym świecie odgrywa gospodarka rynkowa, w której decyzje dotyczące zakresu i sposobu produkcji podejmowane są przez podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne, instytucje finansowe, rząd), kierujące się własnym interesem i postępujące zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania. Przedsiębiorczość należy do istotnych właściwości ludzi, którzy żyją i gospodarują w świecie, w warunkach gospodarki rynkowej. We współczesnym świecie działalność gospodarcza, polegająca na produkcji i wymianie, prowadzona jest przez wiele podmiotów konkurujących ze sobą. Skoro zmienia się gospodarka, zmieniają się również cechy potrzebne do przetrwania w niej, nie mówiąc już o odnoszeniu sukcesów. Podstawą do przygotowania oraz podejmowania decyzji o zasadach, kierunkach i tempie perspektywicznego rozwoju kształcenia z zakresu przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej było przeprowadzenie badań diagnostycznych wśród studentów. Na ich podstawie stwierdzono, że istnieją braki wiedzy z zakresu przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej. Wybranie społeczeństwa młodego jako grupy docelowej uzasadnione jest rolą, którą odgrywa w życiu społecznym, a więc także w procesie budowania społeczeństwa przedsiębiorczego i innowacyjnego.

Biogram autora

Bożena Wójtowicz - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

Bożena Wójtowicz, dr hab., prof. UP, geograf, dydaktyk geografii, podróżnik. Zwiedziła większośćkrajów europejskich oraz Kubę, Meksyk, Indie, Nepal, Egipt, Maroko, Jordanię.Kierownik Zakładu Dydaktyki Geografii Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznegoim. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Opublikowała ponad190 prac naukowych w kraju i zagranicą. Autorka monografii naukowej GeografiaRozwój Zrównoważony Edukacja Ekologiczna oraz współautorka i redaktor praco charakterze monograficznym, m.in.: Przyroda województwa świętokrzyskiego,Funkcje turystyki i krajoznawstwa w strategii rozwojów regionów w Polsce, Turystykai ekologia – rozbudzanie potrzeb poznawczych i świadomości społeczeństwa,Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach UniiEuropejskiej, Edukacyjne zajęcia terenowe w Świętokrzyskim Parku Narodowym.Współautorka podręczników szkolnych: Geografia. Krajobrazy Polski do klasy4, Geografia Ziemia – nasza planeta do klasy 6, Przyroda do klasy 4 i 5. Specjalistkaz zakresu geografii, turystyki i rekreacji, dydaktyki geografii oraz ochronyśrodowiska.

Bibliografia

Komunikat Komisji dla Rady, (2006). Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Społeczno- Ekonomicznego i Komitetu Regionów dotyczący rozbudzania ducha przedsiębiorczości poprzez edukację i kształcenie – Bruksela, s. 5.

Stanford, J. (2008). Economics for everyone: A short guide to the economics of capitalism, Pluto Press.

Wiatrak, A.P. (2003). Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje. W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Tarnobrzeg.

Wójtowicz, B. (2011). The students expectations and attitudes towards the role of the enterprise in terms of the European integration. W: Prace I Studia Geograficzne, 48, 18/2011, Warszawa: Wyd. UW, 64.

http://www.newtrader.pl.

http://makroekonomia.wiedza.daboli.pl/gospodarka-rynkowa/.

Pobrania

Opublikowane

2014-12-19

Jak cytować

Wójtowicz, B. (2014). Postawy i umiejętności interpersonalne studentów wobec roli przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 333–343. https://doi.org/10.24917/20833296.10.25