Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa uczącego się na przykładzie sektora MŚP

Autor

  • Danuta Janczewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Katedra Marketingu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.8.25

Słowa kluczowe:

przedsiębiorstwo uczące się, MŚP

Abstrakt

Dynamic changes of the market and broadly defined environment of the enterprise are forcing to seek out for new directions of enterprise development in the SMEs sector. One of the current methods to raise the competitive position is to enhance entrepreneurship and business activities by learning of organization. The term of learning organization or intelligent organization can be defined as a process of building comprehensive solutions in an enterprise by developing a communication and information structure as well as interactions between participants of the system. The learning organization is based on summary of knowledge coming from individual employees. It is also possible to define some characteristic features derived from specific actions within the management area. The distinctive attribute of the intelligent organization is its ability to utilize already acquired knowledge for the benefit of organization development. Due to complexity of the organizational structures, the knowledge application should concern all the structures of the enterprise. Therefore, the ability to share the acquired knowledge and experience with other employees depends on existing distribution channels of knowledge in the company. The own studies show that SMEs enterprises tend to create individual methods of building the knowledge capital by using the modern information systems.

Bibliografia

Boisot M., Canals A., 2004, Data, information and knowledge: have we got it right?, „Journal of Evolutionary Economics”, vol. 14, no. 1, s. 43–47.

Białoń L., Janczewska D. 2007, Wiedzochłonność procesów innowacyjnych. Część I, „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego”, nr 2, tom 17/31, s. 93–97.

Bukowitz W.R., Wiliams R.L., 2000, The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time, Prentice Hall, London.

Edvinsson L., Malone M.S.,2001, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Grudzewski W., Hejduk I. 1999, Kreowanie przedsiębiorstwa przyszłości z wykorzystaniem teorii i praktyki organizacji inteligentnej [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, M. Haffer,

Sudoł (red.), Wyd. Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń.

Janczewska D., 2010, Podnoszenie konkurencyjności MŚP poprzez transfer wiedzy z jednostek nauki do zastosowań praktycznych w regionie [w:] Szkoły wyższe w gospodarce regionów, J. Wernik, K. Wołosz (red.), Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

PARP, 2010, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, Warszawa.

Penc J., 2000, Menedżer w uczącej się organizacji, Wyd. Menedżer, Łódź.

Pietruszka-Ortyl A., 2002, Model diagnozy kapitału intelektualnego organizacji [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Wyd. Difin, Warszawa.

Plawgo B., Wykształcenie pracowników a konkurencyjność przedsiębiorstwa – referat wygłoszony na konferencji PARP, Warszawa 16.11.2010.

Pomykalski A., 2001, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Senge P.M., 2007, Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.

Sulmicka M., 2010, Ekspertyza „Priorytety i cele rozwojowe UE do 2020 w kontekście aktualizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju”, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Wziątek-Kubiak A., 2009, Od awersji do innowacji do upowszechnienia się innowacji wśród polskich przedsiębiorstw [w:] Polska transformacja po latach, E. Adamowicz (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2012-01-01

Jak cytować

Janczewska, D. (2012). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa uczącego się na przykładzie sektora MŚP. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 348–359. https://doi.org/10.24917/20833296.8.25

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>