Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce

Autor

  • Wojciech Sadkowski Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii i Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.9.6

Słowa kluczowe:

bank, kredyt, małe i średnie przedsiębiorstwo, współpraca

Abstrakt

Podstawą sprawnego funkcjonowania gospodarki jest dobra współpraca przedsiębiorstw z bankami, przynosząca obustronne korzyści dla zainteresowanych podmiotów, mająca szczególnie istotne znaczenie w czasach kryzysu. Sektor MŚP stał się na tyle atrakcyjny, a banki w takim stopniu zainteresowały się obsługą firm z tego sektora, że współpraca na linii bank - przedsiębiorstwo zaczyna przynosić coraz lepsze rezultaty. Jednym z mierników tej współpracy jest wielkość akcji kredytowej banków dla przedsiębiorstw, która w 2011 r. znacząco wzrosła (o 14,2%) w porównaniu z 2010 r. Poznanie specyfiki rynku międzybankowego (w czterech obszarach: prowadzenia rachunku bankowego, udzielania kredytów, wydawania i obsługi kart płatniczych oraz internetowej obsługi klienta) jest gwarancją zrozumienia istoty strategii banków i zależności występujących w polskiej gospodarce między podmiotami kredytującymi, które kreują podaż kredytów, a kredytobiorcami - małymi i średnimi podmiotami, które tworzą prawie 50% PKB oraz dają zatrudnienie dla ponad 2/3 zatrudnionych w Polsce.

Biogram autora

Wojciech Sadkowski - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii i Zarządzania

Wojciech Sadkowski, mgr, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii i Zarządzania. Magister ekonomii międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia w latach 2007–2012). Jego zainteresowania badawcze to: bankowość korporacyjna, rachunkowość zarządcza, sektor małych i średnich przedsiębiorstw, upadłość przedsiębiorstw.

Bibliografia

BIG InfoMonitor. (wrzesień 2012). Wskaźnik bezpieczeństwa działalności gospodarczej – raport BIG.

Chynał, H. (2008). Kredyty bankowe i inne formy finansowania poradnik dla małych i średnich firm. Warszawa: Difin.

Doliniak K. (2012, 4 lipca). Ranking banków, czyli banki pewne na bank. Pozyskano z: http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/ranking-bankow-2011/ranking-bankow--czyli-banki-pewne-na-bank,19906,5 Forbes nr 10/2011. Warszawa: Ringier Axel Springer.

Grzywacz, J. (2006). Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem. Warszawa: Difin.

Korenik, D. (2006). Innowacyjne usługi banku. Warszawa: PWN.

Kwiatkowska, M. (2012, 20 marca). Parabanki kuszą ofertą kredytową małe firmy. Pozyskano z: http:// serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/602765,parabanki-kusza-oferta-kredytowa-male-firmy.html Ministerstwo Gospodarki. (kwiecień 2012). Trendy rozwojowe sektora MŚP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2011 roku. Warszawa.

NBP. (styczeń 2012). Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kw. 2012. Warszawa.

NBP. (styczeń 2012). Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw.2011 oraz prognoz koniunktury na I kw. 2012.

NBP. (kwiecień 2012). Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2012 oraz prognoz koniunktury na II kw. 2012.

Olczak M.A. (2012, 3 luty). Małe i średnie firmy biorą kredyty z Europejskiego Banku Europejskiego. Pozyskano z: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/520584,male_i_srednie_firmy_biora_kredyty- _z_europejskiego_banku_inwestycyjnego.html PARP. (2011). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa.

Przedsiębiorcy zawiedli się na Euro 2012. Nastroje najgorsze od trzech lat. Pozyskano z: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,12467102,Przedsiebiorcy_zawiedli_sie_na_Euro_2012__Nastroje.html

Rudnicka, W. (2012, 1 kwietnia). Internet zmienia model współpracy przedsiębiorstw z bankami. Pozyskano z: http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=379345

Styczek, D. (2012, 3 marzec). Małe i średnie firmy przyciągają banki. Pozyskano z: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/513182,male_i_srednie_firmy_przyciagaja_banki.html Styczek, D. (2012, 12 stycznia). Prosty sposób na finansowanie. Pozyskano z: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/513183,prosty_sposob_na_finansowanie.html?utm_source=link&utm_medium=referral& utm_campaign=nastepny-artykul

Szelągowska, A. (2011). Dostępność kredytów bankowych dla polskich przedsiębiorstw w świetle badań literaturowych. W: A. Szelągowska (red.) Współczesna bankowość korporacyjna. Warszawa: CeDe- Wu, 265–279.

Uryniuk J. (2012, 29 lipca). Tylko 4 proc. przedsiębiorstw korzysta z faktoringu. Pozyskano z: http:// serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/605584,tylko-4-proc-przedsiebiorstw-korzysta-z-faktoringu.html

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. (2012). Raport o sytuacji banków w 2011 r. Warszawa.

Wiatr, M.S. (2011). Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.

Pobrania

Opublikowane

2013-12-28

Jak cytować

Sadkowski, W. (2013). Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 93–110. https://doi.org/10.24917/20833296.9.6