Etyczność w przestrzennych działaniach innowacyjnych administracji publicznej

Autor

  • Barbara Pytko Akademia Morska w Gdyni, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.8.23

Słowa kluczowe:

innowacyjność, administracja publiczna

Abstrakt

Changes in the management of the public administration are taking place in a very turbulent manner. The initial solutions for building a quality culture of the public organizations are supported by implementation of systems designed to combat corruption. Code of ethics for public officials and employees is getting better understood and the public officials themselves tend to constitute new ethics rules now. Additionally they have started to organize activities in order to eliminate unethical behavior. These innovative solutions of a spatial character are covering the entire country. This paper presents ethical problems, which cannot be solved by using only law regulations. It also presents an analysis of the implemented innovative measures like standards in public life, declarations on ethic, codes of ethics and ethics audits. These measures also include system solutions complaint with quality requirements.The most innovative solutions in the form of System of Counteracting Corruption Threats (System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym), which contains 27 requirements, are well implemented in the public institutions because they have the same structure as the requirements of ISO 9001.

Bibliografia

Dendura K., 2007, Wymagania systemu antykorupcyjnego w ramach systemu ISO dla organizacji publicznych [w:] Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi, WSAiB, Gdynia.

Izdebki H., 2003, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

Jakóbczyk-Szulc A., 2011, System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości [w:] Dobre Praktyki Doskonalenia Zarządzania. Przeciwdziałanie Zagrożeniom Korupcyjnym, Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości, Warszawa.

Kowalczyk J., 2007, System działania zagrożeniom korupcyjnym, „Problemy Jakości”, nr 4, Warszawa.

Kowalczyk J., Recha M., 2009, System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, „Problemy Jakości”, nr 5, Warszawa.

Lisewska P., Rawicka M., 2009, Etyka jako czynnik wspierający sprawność działania administracji, „Sekretarz i Organizacja Urzędu”, nr 2, Warszawa.

Misiąg W. (red.), 2005, Wzorcowy urząd, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.

Polityka antykorupcyjna Urzędu Skarbowego w Żarach, http://www.us-zary.iskarb.pl/images/pa.pdf.

Pytko B., 2010, Rozwój przedsiębiorczości urzędów samorządowych w procesie kształtowania praktyk antykorupcyjnych [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków.

Strzelecki A., 2010, Etyka administracji, „Sekretarz i Organizacja Urzędu”, nr 1–2, Warszawa.

Wojciechowski E., 2003, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.

Ziółkowska A., 2011, Ministerstwo Gospodarki [w:] Dobre praktyki doskonalenia zarządzania. Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym, Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2012-01-01

Jak cytować

Pytko, B. (2012). Etyczność w przestrzennych działaniach innowacyjnych administracji publicznej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 314–330. https://doi.org/10.24917/20833296.8.23