Budowanie postaw przedsiębiorczych w pracy pedagogicznej przez oddziaływanie psychologiczne

Autor

  • Elżbieta Choinkowska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.8.11

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość, pedagogika, psychologia

Abstrakt

This article was prepared for teachers working with children and teenagers. It presents views concerning psychology of education in order to contribute to a long and animated discussion about education and its development paths. The psychological reference in education is a rarity at present, which may be due to abundant and very broad European curricula, which in turn, results in teachers concentrating on instilling the knowledge, but forgetting about educating children. The paper discusses the aspects of shaping the entrepreneurial attitudes at school, but also on a number of other factors that can affect education of young people. Studying psychological aspects of teenagers’ education allows for specifying how this crucial issue should be handled. The presented conclusions should further enliven discussions on the entrepreneurship at school by introducing a point of view of psychologist who understands educating mechanism differently than a teacher. However, the problems presented in this article cannot be resolved only through a discussion. Certain actions by authorities are required in addition to a change in teachers’ mentality who when teaching entrepreneurship should enforce it by their own entrepreneurial attitude. A prime conclusion, which can be drawn after reading this article, explicitly determines entrepreneurship not as a field of knowledge, but personality trait, which knows how to use certain information.

Bibliografia

Andrzejczak A., 2007, Skuteczność nauczania przedsiębiorczości w szkołach średnich [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 133–139.

Antoszkiewicz J.D., 2003, Rozwijanie przedsiębiorczości – wybrane koncepcje [w:] Przedsiębiorczość – szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, K. Piech, M. Kulikowski (red.), Instytut Wiedzy, Warszawa, s. 11–16.

Bratnicki M., Auset A., 2005, Metodologiczne problemy badania przedsiębiorczej porażki z perspektywy opcji realnych, „Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały”, 76, 18/2, Wrocław, s. 19–30.

Bratnicki M., Dyduch W., Gabryś B.J., 2007, Mity przedsiębiorczości w polskich organizacjach: diagnoza i mechanizmy ożywiania potencjału przedsiębiorczości [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 24–32.

Bruner S.J., 1974, W poszukiwaniu teorii nauczania, PIW, Warszawa.

Bruner S.J., 1978, Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa.

Chlewiński Z., 1987, Podstawy a cechy osobowości, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.

Dąbrowski K., 2007, Przedsiębiorczość i edukacja jako strategie profesjonalistów na czas kryzysu [w:] Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 6, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków, s. 493–497.

DePaulo B.M., 1992, Nonverbal behavior and self-presentation, „Psychological Bulletin”, Vol 111(2), pp. 203–243.

Gabała J., 2005, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydawnictwo „MiWa”, Kraków, s. 145–152.

Gąsiorowska E., Witczak-Roszkowska D., 2003, Portret osób przedsiębiorczych [w:] Przedsiębiorczość – szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, K. Piech, M. Kulikowski (red.), Instytut Wiedzy, Warszawa.

Kłosowski D., Bagiński J., 2003, Przedsiębiorczość i sposoby jej pomiaru, „Problemy Jakości”, nr 35, s. 10.

Kołodziej S., 2004, Psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej – Organizacja i Zarządzanie”, nr 22, s. 71–80.

Lazari-Pawłowska I., 1994, Etyka zawodowa bez kodeksu, „Etyka”, nr 27, s. 179.

Makieła Z., Rachwał T., 2002, Podstawy przedsiębiorczości, wydawnictwo Nowa Era, Warszawa.

Mądrzycki T., 1977, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.

McGregor D., 1960, The human side of enterprise, McGraw Hill, New York.

Piaget J., 1967, Six Psychological Studies, London University Press, London.

Piaget J., 1971, Structuralism, Routledge-Kegan Paul, London.

Rachwał T., 2005, Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydawnictwo „MiWa”, Kraków, s. 137–143.

Solarz J.K., 2007, Poznawcze i instytucjonalne bariery przedsiębiorczości w Polsce [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 33–39.

Pobrania

Opublikowane

2012-01-01

Jak cytować

Choinkowska, E. (2012). Budowanie postaw przedsiębiorczych w pracy pedagogicznej przez oddziaływanie psychologiczne. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 127–136. https://doi.org/10.24917/20833296.8.11