Przedsiębiorczość a edukacja akademicka – analiza badań studentów Wydziału Zarządzania studiów stacjonarnych I stopnia Politechniki Rzeszowskiej

Autor

  • Jacek Strojny Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Ekonomii
  • Katarzyna Horska Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Katedra Ekonomii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.8.8

Słowa kluczowe:

Przedsiębiorczość, szkolnictwo wyższe, Polska

Abstrakt

The paper discusses aspects connected with entrepreneurship amongst university students. It underlines the influence of the culture and socialization while creating the entrepreneurial personality. The research aimed at measuring the level of entrepreneurial attributes among students of the Faculty of of Management. The study confirmed the relatively high level of entrepreneurial attitudes and behaviors among the research sample. The realization of assumed hypotheses allowed additional conclusions to be drawn.

Bibliografia

Becelewska D., 2006, Repetytorium z rozwoju człowieka, PWSZ, Jelenia Góra.

Blanchard K., Johnson S., 1992, Jednominutowy menedżer, PWE, Warszawa.

Chłopkiewicz M., 1980, Osobowość dzieci i młodzieży. Rozwój i patologia, WSiP, Warszawa.

Domachowski W., 1984, Z zagadnień psychologii społecznej, PWN, Warszawa.

Drucker P.F., 1992a, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.

Drucker P.F., 1992b, Praktyka zarządzania. Nowoczesność, Warszawa.

Drucker P.F., 2004, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio EMKA, Warszawa.

Glinka B., 2008, Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, PWE, Warszawa.

Linton R., 2000, Kulturowe podstawy osobowości, PWN, Warszawa.

Piecuch T., 2010, Przedsiębiorczość: podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa.

Reber A.S., Reber E.S., 2008, Słownik psychologii, Scholar, Warszawa.

Smid W., 2003, Psychologia i socjologia zarządzania. Słownik terminów, wyd. WSZiM, Sosnowiec.

Strojny J., 2007, Kształtowanie postawy przedsiębiorczej – procesy socjalizacji i autokreacji [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, P. Wachowiak, M. Dąbrowski, Majewski (red.), FPiAKE, Warszawa.

Strojny J., 2009, Zarządzanie przedsiębiorczością w małej i średniej firmie, Oficyna Wydawnicza Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.

Szacka B., 2003, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Tillmann K.J., 2005, Teorie socjalizacji, PWN, Warszawa.

Wasiluk A., 2009, Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2012-01-01

Jak cytować

Strojny, J., & Horska, K. (2012). Przedsiębiorczość a edukacja akademicka – analiza badań studentów Wydziału Zarządzania studiów stacjonarnych I stopnia Politechniki Rzeszowskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 78–95. https://doi.org/10.24917/20833296.8.8

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>