„Jestem przedsiębiorczy – kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych technik i narzędzi”. Prezentacja projektu

Autor

  • Izabella Świłło Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska SP.J. Poznań

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.8.7

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość, Polska, projekt

Abstrakt

This paper presents a project called "I am Enterprising - Developing Entrepreneurial Attitudes with the Use of Innovative Teaching Tools and Methods among Young People" which is conducted in post-secondary schools in Wielkopolska region. The article discusses the project mission, its main objectives, target addressees of the project and benefits arising from participation in the project. Additionally, it describes definitions of 11 entrepreneurial competencies that will be the subject of the study using a competence measurement tool developed in the project.

Bibliografia

Armstrong M., 2005, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza, Kraków.

Armstrong M., 2007, Zarządzanie ludźmi, Rebis, Poznań.

Borowiec M., Rachwał T., 2011, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji [w:] Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 7, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków.

Bracha C., 1998, Metoda reprezentacyjna w badaniu opinii publicznej marketingu, Warszawa.

Filipowicz G., 2004, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Goleman D., 1997, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.

Goleman D., 2007, Inteligencja społeczna, Rebis, Poznań.

Kompetencje kluczowe, http://www.drogadokariery.pl/index.php/o-kompetencjach (odczyt: 10.04.2012).

Kompetencje kluczowe w nowoczesnej szkole,http://www.coveria.com.pl/nauczyciel/materialy/artykuly/artykul0009.htm (stan na dzień 10.04.2012)

Maison D., 2001, Zogniskowane wywiady grupowe: jakościowa metoda badań marketingowych, Warszawa.

Morreale S.P., 2007, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, PWN, Warszawa.

Raport z badań diagnostycznych w ramach projektu „Jestem przedsiębiorczy”, 2011, Doradztwo Społeczne i Gospodarcze.

Zalecenie 2006/96/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 394 z 30.12.2006).

Pobrania

Opublikowane

2012-01-01

Jak cytować

Świłło, I. (2012). „Jestem przedsiębiorczy – kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych technik i narzędzi”. Prezentacja projektu. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 71–77. https://doi.org/10.24917/20833296.8.7