Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI

Autor

  • Sławomir Kurek Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii
  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Mariusz Szubert Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.8.2

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość, edukacja, gimnazjum, biznes

Abstrakt

The paper contains an analysis of the research results conducted among teachers in the research project FIFOBI - “Fit for business: developing business competencies in school”. The study consisted in interviews carried out with teachers of the citizenship subject in six lower secondary schools. The interviews were conducted in a specific situation connected with implementation a new Core Curriculum and new syllabuses for the subject. This paper presents teachers’ opinions regarding: the Core Curriculum for the citizenship subject as well as implementation of chosen syllabuses in relation to business skills development, a ranking of four business competencies that make up the business skills in a broad sense (as economic, social, personal and business competencies related with running your own business) in the process of teaching the citizenship subject, proposals for changes in the Core Curriculum (syllabuses) in the business education, resulting from implementation of their chosen syllabuses, teaching methods, pre-vocational education, evaluation of the educational process and its outcomes across all four competencies.

Bibliografia

Berger S., Pilz M., 2010, Fit for business: Developing business competencies in school (FIFOBI). Vorstellung eines europäischen Vergleichsprojekts zur Optimierung der ökonomischen Bildung und Förderung des Unternehmertums an allgemeinbildenden Schulen [w:] „Wirtschaft und Erziehung”, 62(3), s. 70–72.

Borowiec M., Rachwał T., 2011, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji [w:] Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 7, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków, s. 321–332.

Kurek S., Rachwał T., 2009, Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej [w:] Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 6, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków, s. 472–485.

Kurek S., Rachwał T., 2010, The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union, “Europa XXI”, vol. 19, PAN, Warszawa, pp. 127–142.

Kurek S., Rachwał T., 2011, Development of entrepreneurship in ageing populations of The European Union, “Procedia. Social and Behavioral Science”, vol. 19 (2011), s. 397–405.

Micek G., 2008, Rozwój usług informatycznych w Polsce w ujęciu przestrzennym [w:] Przemiany w sferze usług w Polsce, J. Dominiak (red.), Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, s. 93–110.

Micek G., Działek J., Górecki J., 2011, The Disclosure and Realities of Offshore Business Services to Kraków, “European Planning Studies”, 19(9), s. 1651–1668.

Naudé W., 2008, Entrepreneurship in Economic Development, “Research Paper”, No. 2008/20, World Institute for Development Economics Research, s. 1–47.

Osuch W., 2011, Kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej w dobie postępujących procesów globalizacji [w:] Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 7, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków, s. 333–346.

Rachwał T., 2006, Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego [w:] Rzeszowski i Krakowski Obszar Metropolitalny, Z. Makieła, R. Fedan (red.), Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej, Kraków, s. 225–240.

Rachwał T., 2009, Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (przedstawionej przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu edukacji) [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – – Edukacja”, nr 5, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków, s. 349–372.

Rachwał T., 2010, Chapter 9. Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms [w:] Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, A. Surdej, K. Wach (red.), A. Marszałek Publishing House, Toruń, s. 139–156.

Tracz M., Rachwał T., 2007, Przedmiot podstawy przedsiębiorczości – założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 3, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków, s. 286–296.

Tracz M., Rachwał T., 2008, Metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości wyniki badań [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków, s. 325–330.

Wach K., 2007, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 120–127.

Zioło Z., 2006, Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 2, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków, s. 10–17.

Zioło Z., 2007, Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 3, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków, s. 10–17.

Zioło Z., 2010, Problemy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach integracji europejskiej [w:] Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 6, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków, s. 10–24.

Zioło Z., 2011, Rola przedsiębiorczości w warunkach nasilających się procesów globalizacji [w:] Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 7, wydawnictwo Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa – Kraków, s. 10–23.

Pobrania

Opublikowane

2012-01-01

Jak cytować

Kurek, S., Rachwał, T., & Szubert, M. (2012). Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 24–36. https://doi.org/10.24917/20833296.8.2

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 > >>