Raczyk, A. . „One Company – Many Worlds. Activity Diversification Within Business Entities: The Example of Dolnośląskie Voivodeship”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 16, nr 1, czerwiec 2020, s. 290-01, doi:10.24917/20833296.161.23.