Żychowski, J. ., i W. . Jucha. „Zmiany Ustrojowe I rozwój przedsiębiorczości Jako Czynniki wpływające Na Strukturę Pokrycia I użytkowania Terenu Na przykładzie Zlewni Bełczy I Mszanki W Beskidzie Niskim”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 16, nr 1, czerwiec 2020, s. 275-89, doi:10.24917/20833296.161.22.