Rachwał, M. M., i T. Rachwał. „Wartości Moralne Podstawą Prawdziwego Sukcesu menedżera”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 2, styczeń 2006, s. 193-8, doi:10.24917/20833296.2.18.