Borowiec, M. „Rola Szkolnictwa wyższego W Podnoszeniu jakości kapitału Ludzkiego”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 3, styczeń 2007, s. 142-50, doi:10.24917/20833296.3.17.