Zioło, Z. „Ekonomiczne I społeczne Uwarunkowania Rozwoju Gospodarki Opartej Na Wiedzy”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 4, styczeń 2008, s. 12-23, doi:10.24917/20833296.4.1.