Zioło, Z., i T. Rachwał. „Introduction”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 14, grudzień 2018, s. 6-7, https://p-e.uken.krakow.pl/article/view/4696.