-, .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. „Rola przedsiębiorczości W Rozwoju układów Przestrzennych”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 13, grudzień 2017, https://p-e.uken.krakow.pl/article/view/3948.