Rachwał, T., i K. Wach. „Badanie Intencji przedsiębiorczych młodego Pokolenia: Wyniki Ankietyzacji wśród studentów kierunków Nieekonomicznych”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 12, październik 2016, s. 405-1, doi:10.24917/20833296.12.30.