Zioło, Z., i T. Rachwał. „Introduction”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 6, styczeń 2010, https://p-e.uken.krakow.pl/article/view/271.