Borowiec, M., i T. Rachwał. „Kształtowanie Postaw przedsiębiorczych Na Lekcjach Geografii Wyzwaniem Edukacyjnym W Procesach Globalizacji”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 7, styczeń 2011, s. 321-32, doi:10.24917/20833296.7.25.