Borowiec, M. „Rola Edukacji W Procesach Globalizacji”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 7, styczeń 2011, s. 296-07, doi:10.24917/20833296.7.23.