-, .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. „PART III. Źródła Finansowe działalności przedsiębiorstw”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 7, luty 2013, https://p-e.uken.krakow.pl/article/view/189.