-, .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. „PART III. Rola Edukacji W Zakresie przedsiębiorczości W Okresie Kryzysu Gospodarczego”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 9, grudzień 2013, https://p-e.uken.krakow.pl/article/view/1329.