Godowska, M. „Region uczący Się – Uwarunkowania I Determinanty Rozwoju Na przykładzie województwa małopolskiego”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 8, styczeń 2012, s. 278-86, doi:10.24917/20833296.8.20.