[1]
.-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. -, „Rola przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych”, PE, t. 13, grudz. 2017.