[1]
T. Rachwał i K. Wach, „Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych”, PE, t. 12, s. 405–415, paź. 2016.