[1]
J. Strojny, „Wielowymiarowa analiza porównawcza województw: podkarpackiego i małopolskiego”, PE, t. 12, s. 68–84, wrz. 2016.