[1]
J. Strojny i A. Prusak, „Programowanie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny”, PE, t. 11, s. 50–63, wrz. 2015.