[1]
M. Borowiec i T. Rachwał, „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji”, PE, t. 7, s. 321–332, sty. 2011.