[1]
.-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. -, „PART III. Źródła finansowe działalności przedsiębiorstw”, PE, t. 7, luty 2013.