[1]
W. Kilar, S. Kurek, i T. Rachwał, „Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych”, PE, t. 9, s. 273–288, grudz. 2013.