[1]
Z. Zioło i T. Rachwał, „Introduction”, PE, t. 9, s. 7–8, grudz. 2013.