[1]
M. Godowska, „Region uczący się – uwarunkowania i determinanty rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego”, PE, t. 8, s. 278–286, sty. 2012.