Kulawiak, A. (2022) „Analiza atrakcyjności małych miast województwa łódzkiego pod względem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(2), s. 25–40. doi: 10.24917/20833296.182.2.