Batko, B. i Janosz, M. (2022) „Działania podmiotów ekonomii społecznej na rzecz środowisk lokalnych w obszarze zielonych innowacji. Studium przypadku”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(2), s. 205–218. doi: 10.24917/20833296.182.13.