Raczyk, A. . (2020) „One Company – Many Worlds. Activity Diversification within Business Entities: the Example of Dolnośląskie Voivodeship”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), s. 290–301. doi: 10.24917/20833296.161.23.