Żychowski, J. . i Jucha, W. . (2020) „Zmiany ustrojowe i rozwój przedsiębiorczości jako czynniki wpływające na strukturę pokrycia i użytkowania terenu na przykładzie zlewni Bełczy i Mszanki w Beskidzie Niskim”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), s. 275–289. doi: 10.24917/20833296.161.22.