Borowiec, M. (2007) „Rola szkolnictwa wyższego w podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, s. 142–150. doi: 10.24917/20833296.3.17.