Zioło, Z. (2008) „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, s. 12–23. doi: 10.24917/20833296.4.1.