-, .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. (2017) „Rola przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 13. Dostępne na: https://p-e.uken.krakow.pl/article/view/3948 (Udostępniono: 25 lipiec 2024).