Rachwał, T. i Wach, K. (2016) „Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, s. 405–415. doi: 10.24917/20833296.12.30.