Strojny, J. (2016) „Wielowymiarowa analiza porównawcza województw: podkarpackiego i małopolskiego”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, s. 68–84. doi: 10.24917/20833296.12.5.