Sołtys, J. i Dorocki, S. (2016) „Wskaźnik przedsiębiorczości w jednostkach terytorialnych Polski –zróżnicowanie w czasie i przestrzeni”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, s. 18–35. doi: 10.24917/20833296.12.2.